Anders, september 2018.

Anders är en webbutvecklare och hårdrockare som gillar brädspel, kaffe och öl.

Sida 15

En lista över bra föreläsningar →

Hackad på AWS - en snabb redogörelse

Nordic.JS, 18-19 september 2014

Framsteg i Dota 2 juli-september 2014

TiConf Amsterdam, 28-29 juni 2014

Nyttan av WAI-ARIA utöver role-attributet →

Framsteg i Dota 2 april-juni 2014

Hantera Wordpress med Composer →

Använd inte Gunicorn för Django och Flask på Heroku →

Framsteg i Dota 2 jan-mars 2014