Roger Johansson har inlett en artikelserie på sin blogg, Quick Tips for web developers and web designers. I den första delen framhävs [vikten av ett unikt ID-attribut]( "The id attribute’s value must be unique").

Det är nog så viktigt, men inte alltid lätt att sätta ord på varför. Jag tycker Johansson lyckas mycket bra med detta.