Anders är en webbutvecklare och hårdrockare som gillar brädspel, kaffe och öl.

1926 infördes den 40 timmars arbetsvecka vi är vana vid!

Ford factory workers get 40-hour week:

On this day in 1926, Ford Motor Company becomes one of the first companies in America to adopt a five-day, 40-hour week for workers in its automotive factories.

...

The decision to reduce the workweek from six to five days had originally been made in 1922. According to an article published in The New York Times that March, Edsel Ford, Henry's son and the company's president, explained that "Every man needs more than one day a week for rest and recreation....The Ford Company always has sought to promote [an] ideal home life for its employees. We believe that in order to live properly every man should have more time to spend with his family."

Läsvärt och passande för diskussion och retrospektiv.

Inom kunskapsarbeten är det befogat att 40 timmar på sin höjd är knappt tillräckligt, i vissa områden bemöts övertid och mertid med en klapp på axeln och gillande.

Dessa beteenden är detsamma som att vilja tillbaka till 1920-talet, då gemene anställd förväntades arbeta avsevärt mer än 40 timmar.

Är vi verkligen bakåtsträvare? Har vi inte lärt oss något?

Framförallt, i dagens arbetssituation finns inte samma stora ställtider och tidskrävande uppgifter (t ex underhåll och maskinvård) som fabrikerna på 1920-talet. Är det då till och med befogat att vi borde jobba avsevärt mindre än 4 timmar?

Personligen går jag nog på den linjen.