Anders är en webbutvecklare och hårdrockare som gillar brädspel, kaffe och öl.

En lista över magiska enradare i Python

Att jag är nyförälskad i Python är ingen hemlighet. Jag sprider därför sådana här länkar utan att blinka. Vurt.ru:

There is list of pretty useful python small command line oneliners available out of the box. That means if you already have installed python on your system (most Linux, *BSD, including OSX) then you can use it even if you are not python developer.

Jag gillar särskilt JSON-snyggaren.

echo '{"foo": "lorem", "bar": "ipsum"}' | python -mjson.tool

Även fake-servern för mail.

$ python -m smtpd -n -c DebuggingServer localhost:25

För att inte tala om den snabba HTTP-servern på lokal katalog.

python -m SimpleHTTPServer