Anders är en webbutvecklare och hårdrockare som gillar brädspel, kaffe och öl.

Nyttan av WAI-ARIA utöver role-attributet →

@rogerjohansson kom med ett påstående på Twitter nyligen som utmynnade i en bra diskussion.

It's pretty rare (as in “can’t think of any examples”) that anything ARIA-related other than [role] should be in the HTML source.

role-attributet är mer eller mindre godtagen som best-practice och finns i varje medveten HTML-författares medvetande. I den följande diskussionen på Twitter ovan kommer dock litet mindre vanliga sidor av WAI-ARIA fram. Jag kände till samtliga men får erkänna att jag är dålig på att alltid komma ihåg dem när jag författar HTML.

Å andra sidan är jag likt Roger också ytterst defensiv vad gäller användandet av JavaScript.