Anders är en webbutvecklare och hårdrockare som gillar brädspel, kaffe och öl.

Döda burgar-ikonen

Gammal artikel som fortfarande är aktuell. Från Kill The Hamburger Button:

What you sacrifice is a bit of screen real estate, but it’s probably worth it. An A/B test by mobile app zeebox presented by The Next Web show just how damaging these drawbacks can be to an app’s engagement rate. Six months ago zeebox tried switching from a tab bar to a hamburger, and saw its metrics drop. Recently, it ran a simultaneous A/B test on the two navigation schemes and found the tab bar drove a 55 percent average weekly frequency of use, and an 8.7 percent higher average daily frequency.

Hamburgar-ikonen som fick sådan stor popularitet har aldrig varit en god idé ur ett UX- och designperspektiv. Ett litet och irriterande problem är att innehåll är dolt i en panel som måste klickas eller tryckas fram. Ett stort och som ovan visat allvarligt problem är att Hamburgarikonen inte på ett bra sätt visar landmärken: Hamburgaren visar inte eller hintar inte ens om var i hierarkin den aktuella vyn är.

Jag har en hamburgar-ikon i nuvarande projekt som högst troligtvis skulle kunna göras som en tab-bar istället, då jag har 3-4 högstanivåer i hierarkin. Med CSS är det en lätt sak att utgå från en traditionell "storskärms"-meny och få den att bli en bottenfixerad tab-bar på en mindre skärm.

Det är inte strikt Mobile First, men det är åtminstone görbart i och med att iOS numera inte käftar så mycket över position: fixed.