Anders är en webbutvecklare och hårdrockare som gillar brädspel, kaffe och öl.

Node som byggsystem för frontend

Ett av mina starkaste mantran är att allt som kan automatiseras ska automatiseras.

Att arbeta med gränssnittsutveckling i webbprojekt har mycket som kan automatiseras. Dagens gränssnittsutvecklare pangar inte bara ut sin kod as-is i produktion längre. Istället tillämpas en hel del abstraktion för såväl CSS som JavaScript.

Jag har labbat en del med olika varianter[1] för att öka produktiviteten och har landat i en lösning jag gillar skarpt. Lösningen är baserad på Node.js och är framtagen för att passa alla typer av webbprojekt, oavsett om de är i Rails, Django, Laravel, Drupal eller Wordpress.

package.json

 • Här startar allt
 • i scripts finns fyra definierade tasks: build, release, serve, test och watch.
 • Använder browserify för att bundla bibliotek och ramverk

serve: Underlättande i det lokala kodandet

npm run serve
 • Kör lokal webbserver
 • watchar några kataloger och triggar ett subset av npm run build vid ändring

build: Förbereda inför att skeppa till produktion

npm run build
 • Optimera bilder (JPEG och PNG)
 • autoprefixa CSS
 • kompilera till CSS (less, sass)
 • kompilera JavaScript (JSX, Hyperscript, CoffeeScript)
 • Minifiera CSS och JavaScript
 • Slå ihop CSS och JavaScript (browserify)
 • Zippa CSS och JavaScript
 • Generera stilguide

test: Testa JavaScript och CSS

npm run test

Körs manuellt lokalt, används av CI-systemet. Även brukligt för att ha som en [git pre-commit hook][2].

 • JSLint
 • CSSLint
 • Enhetstestning av JavaScript (jasmine, Mocha)
 • Integrationstestning (PhantomJS, Karma, Selenium)

release: Skeppa kod!

npm run release
 • Uppladdning till Amazon S3 (spara INTE credentials i koden!)
 • Uppladdning till Surge.sh
 • Uppladdning med (S)FTP

 1. Apache Ant, Make, Rake och Fabric för att nämna några, exkluderat anpassade scripts i ruby, python och bash. Jag rekommenderar inte någon av dem lättvindligt.

 2. Git hooks. För ensamma utvecklare eller personer på språng är detta troligtvis mer effektivt än CI. Också givet val för pedanter som likt mig gillar tanken på personlig nolltolerans mot hastiga commits.