Anders är en webbutvecklare och hårdrockare som gillar brädspel, kaffe och öl.

Skillnaden mellan GPL, LGPL och BSD, kort och enkelt

Denna text är delvis en översättning från The differences between the GPL, LGPL and the BSD.

Det finns ibland tillfällen när ett projekts kodbas tjänar på att licenseras med en fri eller öppen licens. Utmaningen är att välja rätt licens för projektet.

Wikipedias jämförelsetabell över fria och öppna licenser är rätt omfattande, men i praktiken är det tre licenser som är viktiga att förstå skillnaden på: GPL, LGPL och BSD.

GPLv2: din implementation av eller med vår kod måste förbli fri

GNU General Public License, version 2 (GPLv2[1]) är den mest populära fria licensen. Den används av bland flera av Linuxkärnan, Wordpress och verkygen för GNU.

En svensk översättning finns för ökad förståelse, men det är den ursprungliga engelska texten som ska inkluderas i projektet för att licensen ska bli juridiskt bindande.

Sammanfattningen av licensen är att du är tillåten att använda, kopiera, sprida och ändra mjukvaran, men att alla ändringar du gör på mjukvaran måste licenseras som GPL. Syftet med detta är att ge alla andra samma rättigheter som dig, i en sorts *Fair's fair"-anda.

Det finns flera begränsningar också på detaljnivå, ska tilläggas.

LGPL: ändrar du vår kod behöver du inte släppa din kod fri

GNU Lesser General Public License (LGPLv2.1) liknar GPL, men är utformad för att bättre passa bibliotek där mjukvara ej licenserade med GPL länkar till bibloteket och använder det. Görs ändringar på biblioteket ska det släppas fritt, men mjukvaran som länkar har inga sådana krav.

BSD: Här är koden, gör vad du vill - ansvaret är ditt

Till skillnad från varianterna av GPL är BSD-licensen mycket tolerant. Licensen har sitt ursprung från operativsystemet BSD så dess spridning är rätt stor bland mjukvara.

Det licensen förenklat säger är "Här är källkoden, gör vad du vill med den, men har du problem, är det ditt problem". Med detta sagt är det fritt fram att ta kod under BSD-licens och använda den för en proprietär produkt, om du så önskar; det finns ingenting som påbjuder att någon kod ska ges tillbaka.

Eftersom BSD-licensen är enkelt utformad är den också kort, den ser ibland ut såhär:

Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met:

  • Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer.
  • Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.
  • Neither the name of the [[whoever]] nor the names of contributors may be used to endorse or promote products derived from this software without specific prior written permission.

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDERS AND CONTRIBUTORS "AS IS" AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE COPYRIGHT OWNER OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

Det finns flera licenser som påminner om BSD: MIT och ISC för att nämna några exempel.

Bara ett urval

Detta är alltså bara ett urval av alla licenser som finns. Det är slutligen upp till utvecklarna att väga alla omständigheter mot varandra och därifrån välja en licens. Flera licenser är restriktiva i den mening att de bevarar kodens frihet, med GPL som tydligaste exemplet. Andra licenser är mer toleranta och tillåtande, likt BSD-licensen.

Som en fotnot: Free Software Foundation talar om de karismatiska GPL-restriktionerna för copyleft, där en av de högst ljudande opinionsbildarna är Richard Stallman.


  1. Här används GPLv2, då Linus Torvalds med flera har ställt sig öppet kritiska mot GPLv3, som är den aktuella versionen av GPL. Kritiken mot GPLv3 är bland annat att den är alldeles för strikt och sträng.