Anders är en webbutvecklare och hårdrockare som gillar brädspel, kaffe och öl.

Approach för att starta ett CSS-projekt 2021

En checklista för minimal boilerplate för ett designprojekt för webb.

HTML

Först av allt, en HTML-mall med det viktigaste.

<!DOCTYPE html>
<html lang="">
 <head>
  <meta charset="utf-8">
  <meta name="viewport" content="width=device-width">
  <title></title>
  <link rel="stylesheet" href="./main.css">
 </head>
 <body>
  <h1>hello</h1>
 </body>
</html>

För litet mer inspiration, kika på Poor mans Styleguide för exempel-HTML.

Normaliserings-CSS

Gå till ett minimalistiskt CSS-bibliotek och inspireras av kod därifrån. Några exempel:

En något längre lista finns på Classless CSS.

Valfritt: lägg till Sass

Om Sass börjar bli nödvändigt, introducera en bundler som konfigurerar sig själv och sparar dig från trubbel. Min favorit för 2021 är Parcel: How to use Parcel for a simple SCSS project.

Detta är kortformatet på artikeln ovan. Först terminalkommandot.

npm init -y
npm i parcel-bundler -D

Skapa package.json och lägg följande 4 rader där.

{
 "scripts": {
  "dev": "parcel src/index.html",
  "build": "parcel build src/index.html"
 }
}

Byt också ut filändelsen på Sass-filen i HTML-dokumentet.

<link rel="stylesheet" href="./main.scss">

Parcel kommer automatiskt att installera Sass, Autoprefixer och annat bra, och uppdatera package.json.

Som en avslutning, gå till Browserslist och kopiera en lämplig inställning för projektet. Spara denna i package.json, eller i .browserslistrc.