Anders är en webbutvecklare och hårdrockare som gillar brädspel, kaffe och öl.

PETAL

The PETAL Stack in Elixir means:

  • Phoenix
  • Elixir
  • TailwindCSS
  • Alpine.js
  • LiveView

Kul grej! Blomblad.

Den enda komponenten jag upplever inte motiverar sitt värde riktigt i ovanstående stack är Tailwind.

Jag anser att Tailwind, precis som Twitter Bootstrap och ZURB Foundation, har värde vid framtagning av prototyper för att testa koncept; särskilt om en designer inte är en del av teamet.

Så snart prototypen ersätts av the real deal - särskilt om en designer anlitas för projektet - så ska inte prototyp-verktyg användas. Lägg hellre tid på att skriva egen CSS som löser det unika affärsbehovet. Med dagens gridsystem, variabler och media queries är detta inte längre svårt eller tidskrävande.

Källa: PETAL Stack in Elixir